Voor u als ondernemer

Als DGA (directeur-grootaandeelhouder)

Ondernemen brengt risico's met zich mee. Maar heeft u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) ook nagedacht over uw persoonlijke financiële situatie? Voor u als DGA zijn er twee belangrijke risico's: arbeidsongeschiktheid en overlijden. Daarnaast heeft u diverse mogelijkheden om een pensioen op te bouwen en is een Compagnonsverzekering wellicht verstandig.

 • Arbeidsongeschiktheid
  Komt u bij arbeidsongeschiktheid in financiële problemen? Dan is het verstandig om een Arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. U heeft dan een betrouwbaar vangnet op het moment dat u iets overkomt.
 • Overlijden
  U wilt er het liefst niet aan denken. Toch is het een hele geruststelling om te weten dat u de zaken goed heeft geregeld als u of uw partner onverhoopt komt te overlijden. Het verliezen van een dierbare is al zwaar genoeg zonder financiële zorgen. Voorkom deze zorgen met een Overlijdensrisicoverzekering. Uw nabestaanden blijven dan goed verzorgd achter.
 • Pensioen
  Het is natuurlijk fantastisch als u de zaak in de toekomst goed kunt verkopen als u met pensioen gaat. Maar het is riskant om daar nu al van uit te gaan. Het is dan ook verstandig om nu al een goed pensioen op te bouwen. Als DGA heeft u veel vrijheid om uw pensioen op te bouwen. Dat betekent wel dat u er over moet nadenken en slimme keuzes moet maken. Zeker als u de wens koestert om eerder te stoppen met werken. Zo kunt u bijvoorbeeld een spaarrekening openen of in vastgoed of aandelen beleggen. Maar u kunt bijvoorbeeld ook een Lijfrenterekening afsluiten. U heeft dan meer zekerheid op een goed pensioen. Over de mogelijkheden vertellen we u graag meer tijdens een persoonlijk gesprek.
 • Compagnonsverzekering
  Bent u met één of meer compagnons? Dan weet u als geen ander dat het succes van uw bedrijf nauw verband houdt met de kwaliteiten van u en van uw collega-vennoten. Maar wat gebeurt er als één van de ondernemers overlijdt? Dit risico is over het algemeen relatief eenvoudig af te dekken door een Compagnonverzekering af te sluiten. Hierbij sluiten u en uw medevennoot of medevennoten Overlijdensrisicoverzekeringen op elkaars leven. Dat zijn zogenaamde kruislings gesloten verzekeringen. Als een van de compagnons komt te overlijden wordt een bedrag uitgekeerd voor de ‘overblijvende’ compagnon(s).

Wilt u meer weten over wat u als directeur-grootaandeelhouder het beste kan verzekeren? Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer tijdens een persoonlijk gesprek.

Als ZZP'er

Voorkom vervelende verrassingen en breng uw risico als ZZP'er in kaart en verzeker u waar nodig.

 • Aansprakelijkheid
  U kunt als ondernemer met schadeclaims te maken krijgen. Bijvoorbeeld omdat u tijdens uw werk schade heeft veroorzaakt. Met een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen van Prorisk beschermt u uw bedrijf tegen financiële aanspraken.
 • Rechtsbijstand
  Als ZZP'er is het niet ondenkbaar dat u een keer te maken krijgt met een juridisch conflict. Bijvoorbeeld met een leverancier, een afnemer, een werknemer of de overheid. De Rechtsbijstandverzekering van Prorisk biedt u professionele ondersteuning.
 • Arbeidsongeschikt
  Als ondernemer kunt u vaak geen aanspraak maken op de sociale zekerheid, maar ook u kan arbeidsongeschikt worden. Het is belangrijk dat u zichzelf tegen dit risico indekt met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zo blijft u, ook in geval van arbeidsongeschiktheid, verzekerd van inkomen.
 • Overlijden
  U wilt er het liefst niet aan denken. Toch is het een hele geruststelling om te weten dat u de zaken goed heeft geregeld als u of uw partner onverhoopt komt te overlijden. Met een Overlijdensrisicoverzekering kunt u zich hier tegen verzekeren.
 • Pensioen
  Als ZZP'er moet u zelf uw pensioen regelen. Wanneer u als ZZP’er zelf de zaak bent, valt er vaak weinig te verkopen. U heeft dus meer zekerheid voor later als u zelf uw pensioen regelt. Regelt u niets, dan heeft u  vanaf uw AOW leeftijd, alleen recht op een AOW-uitkering, plus het pensioen dat u eventueel in loondienst heeft opgebouwd. De vraag is of dat voldoende is. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Kijk ook eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet dan wat er aan pensioen is opgebouwd tot en met het afgelopen jaar.
 • Pakketpolis voor ZZP'ers
  Met een Verzekeringspakketpolis voor ZZP'ers van Prorisk bepaalt u zelf welke risico's u afdekt. Zo blijft u zelfstandig, ook als het even tegenzit. Deze polis is speciaal samengesteld voor u als ondernemer zonder personeel.

Tijdens een persoonlijk gesprek vertellen onze adviseurs u graag meer over verzekeringen die van belang zijn voor u als ondernemer. Neem contact met ons op voor een afspraak.

Een moment geduld...